top of page

HISTORY

Fearnleys sporer sin historie tilbake til år 1869, da grunnleggeren Thomas Fearnley etablerte et skipsmegling- og agentvirksomhet i Christiania, som byen Oslo het på den tid.

Det lille selskapet blomstret og var engasjert i bl.a. handel med trelast, vin, bek og is. I forbindelse med sin handelsvirksomhet kjøpte selskapet aksjer i skip og innleide skip. Selv om selskapet begynte med å chartre seilskuter, i en tid hvor dampskibene begynte å komme i drift.

 

I 1872 gikk hans fetter Johan Engelhardt Eger (1846–1925) inn som partner i firmaet. Navnet ble endret til Fearnley & Eger, et navn som ble beholdt også etter at Engelhardt Eger hadde trådt ut av forretningen 1905.  I 1881 etablerte Fearnley & Eger, et partnerskap som het Christiania Dampskipsselskap som kontraherte to nybygg ved Kockums Mekaniske verksted i Malmø,

D/S «Oslo» på 1235 DWT og D/S "Bygdøy" på 1215 dødvekt. På slutten av 1880-tallet hadde selskapet kontrahert ytterligere seks dampskip.

I begynnelsen av 1900-tallet ble Fearnley & Eger et rederi som investerte i stadig større skip. Selskapet var engasjert i både linje- og trampfart og overlevde to verdenskriger. I tillegg til disse rederivirksomhet, fortsatte firmaet til å engasjere seg i å utvikle sine ferdigheter i området av skipsfartstjenester og var engasjert skipsmegling av tørrlast.

 

Fearnley & Eger drev fra før første verdenskrig oversjøisk linjefart med motorskip gjennom Den norske Afrika- og Australia Linje og Norge-Mexico Gulf Linjen, begge i samarbeid med Wilh. Wilhelmsen. Senere drev rederiet, sammen med A. F. Klaveness & Co., Fern Line fra Mexicogolfen til Øst-Asia via Panamakanalen. Fra rundt 1930 bygde Fearnley & Eger også opp en stor tankflåte,

 

1931 kom Astrup-familien inn som eiere gjennom Fearnleys søstersønn Nils Ebbessøn Astrup.

 

Da tanknæringen begynte å utvikle seg i begynnelsen av det 20. århundre, ble Fearnleys entusiastisk involvert i denne nye sjøfartsvirksomheten.

Senere, når transport av gass ble et viktig område for sjøfarten, utviklet Fearnleys en megling avdeling som spesialiserte seg på Lpg og Lng. 

Historien til selskapet har vært tett fokusert på begrepet innovasjon; når nye ideer og nye næringer utvikles som kreves sjøtransport, var Fearnleys raskt på scenen.

Som det 20. århundre utviklet seg, behovet for meglertjenester for transportbransjen så stor at Fearnleys begynte å utvikle disse (sammen med relaterte tjenester) som sin viktigste forretningsområde. Alltid i forkant av nye trender, ble selskapet involvert i bilskips transport i 1960, offshore og rigg megling i 1970, som sammenfaller med utbruddet av utviklingen av norsk kontinentalsokkel offshore gassfelt, samt energihandel og finansiell tjenester i 1980.

 

Rederiet gikk konkurs 1991 og omfattet da bl.a. et cruiseselskap og aksjemajoriteten i Den Norske Amerikalinje; Hovedeier og styreformann var Nils Jørgen Astrup, sønn av Nils E. Astrup og bror av Hans R. Astrup.

 

Fearnleys var også en pioner i utviklingen av transportbransjens forskning og konsulenttjenester.  De har vært involvert i å overvåke og analysere shipping markedene siden tidlig på 1960-tallet da Fearnresearch først ble etablert. Nå, ved begynnelsen av det 21. århundre, er den lille bedriften som startet i Christiania i 1869 godt etablert i hvert hjørne av verden, og forutsetter et globalt perspektiv på transport mye til fordel for sin verdensomspennende kundebase.

bottom of page